Leden / donateur informatie

Leden/donateur informatie.


* De contributie voor 2019 op basis van automatische

   incasso:

   - alleenstaanden               €  32,00

   - gezin (man + vrouw)       €  54,50

   - donateur per persoon     €  10,00


* Als er niet per automatische incasso betaald wordt, wordt

   het bedrag verhoogd met € 2,50  administratiekosten.


* Kinderen tot 18 jaar (die aangemeld zijn) van leden zijn gratis lid.


* Contributiebetaling vindt plaats in de maand april.


* Een lid/donateur kan gebruik maken van een goedkope kist; de verenigingskist.


* De kosten van een begrafenis of een crematie worden voor een lid niet voor 100% betaald

  door de vereniging. 


* De vereniging heeft een eigen aula waar onze leden/donateurs tegen een gereduceerd

   tarief gebruik van kunnen maken.


* Om voor de (natura)vergoeding in aanmerking te komen is statutair vastgelegd dat de   

   uitvaart van een lid, wonend binnen het verzorgingsgebied van onze uitvaartverzorger UGNA,

   wordt verzorgd door UGNA.

   De vergoeding wordt ook uitgekeerd als de uitvaart buiten het verzorgingsgebied van onze

   uitvaarverzorger plaats vindt en binnen 48 uur na het overlijden van het lid UGNA in kennis is

   gesteld. De vergoeding wordt dan na overlegging van de uitvaartnota(`s) uitgekeerd.


* De vergoeding in 2019 bij het overlijden van een lid is € 995

   Voor kinderen tot 1 jaar is dit € 497.50


* Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 31 december te gebeuren.

   N.B. er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de vergoeding bij overlijden.


* Na het overlijden van een lid dit melden bij onze uitvaartverzorger UGNA 0800-0242526

   (gratis)