Lichtjesavond 22 december 2019


Uitnodiging lichtjesavond zondag 22 december 2019

 

We verlichten de begraafplaatsen met waxinelichtjes en stormlantaarns en u krijgt een stormlantaarn in bruikleen om over de begraafplaats te lopen.
Op de 'stiltetafel' kunnen lichtjes worden geplaatst voor een dierbare die elders begraven of gecremeerd is. Aan een "gedenkboom" kunnen kaartjes, met een persoonlijke boodschap worden opgehangen.


Wij zorgen weer voor koffie, thee en warme chocolademelk.


Om de kosten te drukken verkopen wij zelfgemaakte grafstukjes en kaarsen. 


We hopen ook op uw komst om onze naasten gezamenlijk te herdenken!

Dus ook niet-leden!