Leden / donateur informatie

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520


Leden/donateur informatie.


* De contributie voor 2023 op basis van automatische incasso:

   - 18+ leden                        €  32,50

   - gezin (partners)              €  63,00

   - donateur per persoon     €  12,00


* Als er niet per automatische incasso betaald wordt, wordt

   het bedrag verhoogd met € 2,50  administratiekosten.


* Kinderen tot 18 jaar (die aangemeld zijn) van leden zijn gratis lid.


* Contributiebetaling vindt plaats in de maand april.


* Een lid/donateur kan gebruik maken van een goedkope kist; de verenigingskist.


* De kosten van een begrafenis of een crematie worden voor een lid niet voor 100% betaald door de vereniging. 

   

* Om voor de (natura)vergoeding in aanmerking te komen is statutair vastgelegd dat de uitvaart van een lid,

   wonend binnen het verzorgingsgebied van onze uitvaartverzorger UGNA, wordt verzorgd door UGNA.

   De vergoeding wordt ook uitgekeerd als de uitvaart buiten het verzorgingsgebied van onze uitvaarverzorger

   plaats vindt en binnen 72 uur na het overlijden van het lid UGNA in kennis is gesteld. De vergoeding wordt

   dan na overlegging van de uitvaartnota(`s) uitgekeerd.


* De vergoeding in 2023 bij het overlijden van een lid is € 1080

   Voor kinderen tot 1 jaar is dit € 540,=

* Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 31 december te gebeuren.

   N.B. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de vergoeding bij overlijden.


* Na het overlijden van een lid dit melden bij onze uitvaartverzorger UGNA 0800-0242526 (gratis)