Gildevereniging 100 jaar

De Gildevereniging 100 jaar! 1919 -2019


Op 24 september hebben wij dit gevierd.

Tijdens het feest nam  't Volk van Grada ons mee terug

in de tijd op uitvaartgebied. Hierna was er een

rondleiding over de begraafplaats. Hier hadden een

aantal overledenen een gezicht gekregen en werden

er verhalen verteld over verschillende overledenen.

Natuurlijk werd onze verbouwde aula met nieuwe

familiekamer goed bezichtigd.

Dit allemaal onder het genot van een hapje en drankje,

terwijl de zon volop scheen.


Al met al een geslaagde dag!