Belangrijke mededeling voor leden!

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

Belangrijke mededeling aan onze leden.


U bent lid van onze uitvaartvereniging de Gildevereniging. Onze uitvaarten voeren wij uit in nauwe samenwerking met onze uitvaartverzorger UGNA te Coevorden.

Onze ledenvergoeding vervalt, zoals reeds bekend, wanneer u binnen het verzorgingsgebied van UGNA woont en de uitvaart laat verzorgen door een andere organisatie dan UGNA.

U komt wel in aanmerking voor (een gedeelte van) de vergoeding wanneer u gebruik maakt van onze aula.


Woont u buiten het verzorgingsgebied van UGNA dan moet u, om voor ledenvergoeding in aanmerking te komen, de Gildevereniging of UGNA binnen 72 uur na het overlijden in kennis stellen.


Heeft u daarnaast een aanvullende verzekering bij Yarden – nu DELA – dan is dit van groot belang voor u. Leest u als dat het geval is deze brief goed en bewaar een notitie bij uw papieren omtrent uw overlijden.


Ontwikkeling:
In 2021 is Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door DELA Uitvaartverzorging en -verzekering. DELA is niet alleen verzekeraar, maar verzorgt net als de Gildevereniging en UGNA ook uitvaarten. Goed samenwerken met heldere afspraken is daarom belangrijk, vooral voor u als lid en verzekerde. Dit zoals vóór overname het geval was.


Ontstane situatie:
In de afgelopen periode is gebleken dat DELA niet bereid is de klantvriendelijke afspraken die we als uitvaartvereniging met Yarden hadden over te nemen.
Dit kan voor u onaangename gevolgen hebben. Wanneer u na een overlijden niet onze uitvaartvereniging maar DELA hierover informeert, neemt deze de verzorging van de uitvaart op zich. Daarvoor hanteert DELA als commercieel bedrijf fors hogere tarieven dan wij als uitvaartvereniging. Bovendien vervalt de ledenvergoeding van de Gildevereniging als de uitvaart niet namens de uitvaartvereniging wordt verzorgd.


Dringend advies:
Om dit te voorkomen adviseren wij u dringend bij een overlijden allereerst te bellen met het gratis meldnummer van UGNA: tel.: 0800- 024 25 26.
Namens onze vereniging verzorgt UGNA dan de uitvaart tegen vriendelijke verenigingstarieven én vanzelfsprekend met aftrek van uw ledenvergoeding. Wij nemen voor de uitkering van de aanvullende verzekering contact op met DELA en regelen verder de financiële afwikkeling van de uitvaart. Op deze manier ontzorgen wij u.

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op het nummer 06-48438471 of via gildeverenigingvalthermond@gmail.com.


Met vriendelijke groet,
Bestuur van Gildevereniging,
Valthermond