Kosten begrafenis / crematie

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

Regelmatig krijgen wij van leden de vraag wat een crematie of een begrafenis kost bij ons. Hierbij een prijsoverzicht van 2023.

 

Standaard kosten voor een gemiddelde crematie of een begrafenis zijn:

verenigingskist,  50x rouwbrieven incl porti, vervoer (zieken)huis-aula,  aulabeheer, opbaring in Aula Valthermond, register, wettelijke registratie, akte van overlijden, personeelskosten.

Voor een crematie ook nog: crematorium nota, vervoer naar crematorium, verstrooien as.

Begrafenis: grafrechten voor een enkel graf, koffietafel.

Totaal ca.:  € 4.800,= Een technische crematie is goedkoper.

 

Grafmonumenten kosten al gauw meer dan € 1500. Een grafkelder kost ca. € 1.800 incl extra grafrechten. Als een partner overlijdt, dan huurt men vaak alvast een dubbelgraf ipv een enkele.

 

Kisten kunt u krijgen voor € 280 (verenigingskist) tot  € 2.000 en hoger.

-De verenigingskist is exclusief voor leden en donateurs van onze vereniging.

-Daarnaast zijn er nog kosten (bij benadering), zoals: advertentie Dagblad v.h. Noorden 

€ 800, advertentie in plaatselijke krant € 250, bloemen € 100, dankkaartjes € 150,   

ziekenhuiskosten ca  € 170.