Leden / donateur informatie

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

Leden/donateur informatie.


* De contributie voor 2024 op basis van automatische incasso:

   - 18+ leden                        €  33,00

   - gezin (partners)              €  66,00

   - donateur per persoon     €  12,00


* Als er niet per automatische incasso betaald wordt, wordt

   het bedrag verhoogd met € 2,50  administratiekosten.


* Kinderen tot 18 jaar (die aangemeld zijn) van leden zijn gratis lid.


* Contributiebetaling vindt plaats in de maand april.


* Boven 25 jaar moet men inschrijfgeld betalen om lid te worden. Een donateur betaald 70 euro inschrijfgeld.


* Een lid/donateur kan gebruik maken van een goedkope kist; de verenigingskist.


* De kosten van een begrafenis of een crematie worden voor een lid niet voor 100% betaald door de vereniging. 

   

* Om voor de (natura)vergoeding in aanmerking te komen is statutair vastgelegd dat de uitvaart van een lid,

   wonend binnen het verzorgingsgebied van onze uitvaartverzorger UGNA, wordt verzorgd door UGNA. Maakt

   men alleen gebruik van de aula en niet van onze uitvaartverzorger, dan worden de kosten van de aula wel vergoedt,

   tot max het vergoedingsbedrag.

   De vergoeding wordt ook uitgekeerd als de uitvaart buiten het verzorgingsgebied van onze uitvaarverzorger

   plaats vindt en binnen 72 uur na het overlijden van het lid UGNA in kennis is gesteld. De vergoeding wordt

   dan na overlegging van de uitvaartnota(`s) uitgekeerd.


* De vergoeding in 2024 bij het overlijden van een lid is € 1100

   Voor kinderen tot 1 jaar is dit € 550,=

* Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient voor 31 december te gebeuren.

   N.B. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de vergoeding bij overlijden.


* Na het overlijden van een lid dit melden bij onze uitvaartverzorger UGNA 0800-0242526 (gratis)