Stille crematie

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

Voor velen is een technische crematie ook wel stille crematie genoemd een onbekend fenomeen.

Bij een stille crematie wordt de afscheidsdienst gehouden in onze aula en gaat de overledene, met of zonder nabestaanden in de rouwauto naar het crematorium. De nabestaanden hebben dan geen kostenloze toegang tot het crematorium. Bij vertrek van de rouwauto wordt er vaak bij onze aula een erehaag gevormd om aan de overledene de laatste eer te bewijzen, om daarna in de aula nog iets te drinken en nog wat na te praten. 


Door het kleinschalige karakter van onze aula kunt u in overleg een eigen invulling geven aan het afscheid. Van de vaak aanwezige tijdsdruk in een crematorium is hier geen sprake. Als u het fijn vindt om nog even na te zitten is dat mogelijk zonder daarvoor een flinke rekening gepresenteerd te krijgen.
De Gildevereniging streeft er niet alleen naar om een uitvaart betaalbaar te houden maar ook om zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.


Velen van u zullen onze aula nou niet direct een vertrouwde omgeving vinden. Toch leert de ervaring dat u daar gedurende de opbaringsperiode anders over gaat denken. U wordt namelijk door de Gildevereniging in de gelegenheid gesteld om de overledene dagelijks te bezoeken. Gemiddeld bezoekt u de aula dan ongeveer vijf keer. De afscheidsdienst welke anders vaak wordt gehouden in een crematorium wordt verzorgd in de aula. Op deze wijze concentreert het gehele afscheid zich op slechts één plek.

Aula Valthermond