AVG

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

AVG (Algemene verordening gegevensbestand) en de Gildevereniging.


Ook wij houden ons bezig met de AVG., de wet die de privacy van u en ons regelt. U heeft hier wellicht al mee te maken gehad of gehoord.

In  het kader van de AVG moeten wij zorgvuldig omgaan met uw en onze gegevens. Dit deden wij uiteraard al voor die tijd.


Uw gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard. Deze staan opgeruimd achter gesloten deur.  Deze wordt voornamelijk alleen beheert door onze penningmeester. In enkele gevallen, zoals het zoeken naar bestuursleden of als er kascontrole is, kunnen deze gegevens gebruikt worden door het bestuur of kascommissie. In geval van overlijden wordt deze gegevens tevens gebruikt door onze uitvaartverzorger en of onze aula beheerster. Na het overlijden vervalt het AVG voor deze persoon. Dit is wettelijk vastgelegd.


Media.   

Tijdens onze jaarlijkse lichtjesavonden worden er foto’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd op onze site of op Facebook. Mocht u geen prijs stellen dat er een foto wordt gemaakt, waar u op komt te staan, zou u dit dan aan het bestuur willen doorgeven? Dan kunnen wij hiermee rekening houden.

Als u uw e-mail adres aan ons hebt doorgegeven gebruiken wij deze om u te informeren over de lichtjes avonden en andere algemene zaken. Mocht u hier geen prijs op stellen zou u dat dan per e-mail aan ons doorgeven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Wij hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven over hoe wij omgaan met uw privacy beleid.

Mocht u nog ergens vragen of opmerkingen over hebben dan horen wij dat graag van u via de mail.


Hartelijk groet,

Het bestuur van de Gildevereniging.