Huishoudelijk reglement

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

Huishoudelijk reglement van de Gildevereniging Valthermond  

 

Art . 1 Leden en donateurs hebben recht op een vooraf vastgesteld pakket voor de uitvaart.

Art.  2 Aangemelde kinderen tot 1 jaar hebben recht op de helft van het bij artikel 1 vermelde pakket.

Art.  3 Voor leden en donateurs van de vereniging zijn de aula en opbaarruimte tegen gereduceerde tarieven

          beschikbaar.

Art.  4 Voor niet leden van de vereniging zijn de aula en opbaarruimte tegen vastgestelde tarieven

          beschikbaar.

Art.  5 Deze (natura) pakketvergoeding vervalt ook, zoals bekend,wanneer u binnen het verzorgingsgebied

          van UGNA woont en de uitvaart laat verzorgen door een andere organisatie dan UGNA . Woont u

          buiten het verzorgingsgebied van UGNA dan moet u, om voor de pakketvergoeding in aanmerking te

          komen, de Gildevereniging of UGNA binnen 72 uur na het overlijden in kennis stellen.

Art.  6 Bij niet naleven van gestelde voorwaarden wordt de (natura) pakketvergoeding niet vergoed.

Art.  7 In de algemene leden vergadering wordt de vergoeding voor bestuursleden vastgesteld per kalender

           jaar.

Art.  8 Alle vorderingen van de Gildevereniging moeten binnen de gestelde betalingstermijn worden voldaan

          op de bankrekening van de Gildevereniging.

Art.  9 De uitvaartverzorger wordt geacht het reglement van de vereniging in acht te nemen en zijn taak te

          volbrengen en dit met gepaste eerbied te doen en zich geheel in dienst te stellen van de

          nabestaanden en diens wensen.

Art.10 Het is het personeel verboden tijdens de verrichte diensten onder invloed te zijn van genotsmiddelen.

Art.11 De Gildevereniging past de AGV wetgeving toe op haar ledenadministratie.

Art.12 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet. Verandering in het reglement

          kan op een algemene vergadering bij meerderheid van stemmen gerealiseerd worden.

Art 13 Deze reglementen treden direct na aanvaarding in werking.

 

Aldus herzien en vastgesteld  te Valthermond 13-3-2024

                                                                     Het bestuur 

                                                                     R. Hulshof.

                                                                     G. Eding.

                                                                     J. Nieuwenweg.

                                                                     M. van der Wijk

                                                                     H.J. Piening.

                                                                     S. Pasveer.