Jaarvergadering 2023

Gildevereniging Valthermond

gildeverenigingvalthermond@gmail.com

p/a Noorderdiep 498

7876 EB  Valthermond

06-48438471

Rek.nr. NL11 RABO 0364 7515 76

KvK 40045520

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 13 maart 2024 in onze aula Vrijheidslaan 66 te Valthermond.


Aanvang: 20.00 uur.


  Agenda:


       1.  Opening

       2.  Vaststelling definitieve agenda

       3.  Notulen van 15 maart 2023

       4.  Mededelingen

       5.  Jaarverslag 2023 secretaris

       6.  Jaarverslag 2023 penningmeester

       7.  Verslag kascommissie

       8.  Benoeming kascommissie

       9.  Vaststellen tarief 2025 opbaring in onze aula voorstel niet leden € 560,= 

            en voor leden 290,= peropbaring (5 dagen)

     10.  Contributie verhoging 2025 voor leden 18+ € 34,50 per persoon 

     11.  Pakketvergoeding 2025 voorstel is € 1130

     12.  Aanpassing huishoudelijk reglement:

            -Art. 7 In de algemene leden vergadering wordt de vergoeding voor

             bestuursleden per kalenderjaar vastgesteld en opgenomen in het

             bestuursreglement WBTR

     13. Aanpassing van artikel 19 van de algemene statuten

     14.  Bestuursverkiezing: Henk Jan Piening aftredend herkiesbaar

            Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich

            aanmelden bij Gea Eding tel 06-48438471 of tot een kwartier voor de

            vergadering.

     15.  Stand van zaken onderhoud

     16.  Rondvraag

     17.  Sluitin


                                                          Het Bestuur